Välkommen / Welcome

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.


Welcome to the SLS application system

If you are applying for grants from SLS for the first time, you will need to register here.

In the field where we ask for the register number of the institution/university, you can write "komplettera" if you are from a non-finnish university/institution.

The register text is in Swedish. Please contact Grant Coordinator Kajsa Rytikoski (kajsa.rytikoski@sls.fi) should you need any help filling in the required information.

Ansökan stängs den 31 mars kl.23:59 finsk tid.

Alla ansökningstyper

All application forms

För privatpersoner

Private persons

För organisationer

Organizations

Alla ansökningstyper

All application forms

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2021 Mars Forskningsprojekt omgång I
Medel för forskningsprojekt kan sökas av projektledare eller av enskilda forskare. Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga och de ska basera sig på renodlad vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 500 000 euro. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.
01.03 - 31.03.2021
2021 Mars Medel för översiktsprojekt omgång 1
Medel för översiktsprojekt kan sökas av forskningsteam. Projektledaren ansöker i organisationens namn. I projekten görs en djupgående analys och syntes av forskningen kring något som berör det svenska i Finland. Dessa projekt kan även delvis inbegripa ny forskning. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 500 000 euro. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.
01.03 - 31.03.2021
2021 Mars Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap
Stipendium för deltagande i Nordiskt Forum, Drakamöllan, Sverige för
- längre hunna forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper verksamma i Finland
- opinionsbildare (författare, journalister, konstnärer, samhällspåverkare etc.) verksamma i Finland
01.03 - 31.03.2021
2021 mars Stipendier och understöd för musik
Musiker, forskare eller organisationer kan ansöka om stöd för:
- konstnärlig verksamhet eller forskning som främjar Finlands musikliv i Fredrik Pacius anda
- forskning kring och publicering av verk om Pacius eller
- omfattande framföranden eller kritiska editioner av Pacius verk
08.03 - 31.03.2021