Välkommen!

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har tagit i bruk ett nytt stipendiehanteringssystem i augusti 2018. Gamla lösenord fungerar inte. Om du ännu inte har nollställt ditt lösenord, gör det här. Om du har tekniska problem kan du kontakta SLS per e-post på adressen forskning@sls.fi.
Alla
Individuell
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2020 Februari Arbetsstipendium för doktorander
Du kan ansöka om forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen.
01.02 - 29.02.2020
2020 Februari Arbetsstipendium för forskning på doktorsnivå
Enskilda forskare kan ansöka om stipendium eller understöd. Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning.
01.02 - 29.02.2020
2020 Februari Arbetsstipendium för historik och dokumentation
Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för historiker över t.ex. kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia.
01.02 - 29.02.2020
2020 Februari Understöd för resa, materiel och externa tjänster
Resestipendium kan beviljas akademiska forskare som ämnar besöka konferenser eller insamla forskningsmaterial samt personer som arbetar med historik och dokumentation för insamling av material.

Understöd för materiel och externa tjänster kan beviljas akademiska forskare samt personer eller organisationer för historik och dokumentation.
En koppling till det svenska i Finland måste finnas i forskningen eller i undersökningen för att kunna ansöka om resor, materiel och externa tjänster.

OBS! Här ansöks också om reseunderstöd i nordiska språk samt understöd för vidare studier eller fortbildning i publicistik.
01.02 - 29.02.2020
2020 Februari Medel för postdoktoral befattning
En ettårig postdoktoral befattning i samhällsvetenskaper. Forskningen ska behandla det svenska i Finland. Befattningen kan sökas inom fem år efter disputationen. Befattningen förläggs till ett universitet i Finland.

En treårig postdoktoral befattning i historia. Forskningen ska behandla det svenska i Finland. Befattningen kan sökas inom fem år efter disputationen. Befattningen förläggs till ett universitet i Finland.

OBS! Du ska söka som organisation och inte som privatperson. Organisation = universitetets namn
01.02 - 29.02.2020
2020 Februari Understöd för konferenser och seminarier
Understöd ges för arrangerandet av vetenskapliga konferenser och seminarier som har en koppling till det svenska i Finland.
01.02 - 29.02.2020
2020 Februari Understöd för vetenskapliga tidskrifter
Medel kan ges för vetenskapliga tidskrifter utgivna på svenska språket i Finland eller Sverige eller för tvåspråkiga tidskrifter (svenska och finska) i Finland.
01.02 - 29.02.2020