Välkommen!

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har tagit i bruk ett nytt stipendiehanteringssystem i augusti 2018. Gamla lösenord fungerar inte. Om du ännu inte har nollställt ditt lösenord, gör det här. Om du har tekniska problem kan du kontakta SLS per e-post på adressen forskning@sls.fi.
Alla
Individuell
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2019 September Arbetsstipendium för populärvetenskapliga undersökningar och dokumentation
Privatpersoner och organisationer kan söka om stipendium eller understöd för populärvetenskapliga undersökningar, bl.a. historiker över kommuner, byar, gårdar, föreningar och organisationer, eller för att dokumentera en släkts eller en persons historia samt för dokumentation och information inom miljövård och teknologi.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Understöd för resa, materiel och externa tjänster
Resestipendium kan beviljas akademiska forskare som ämnar besöka konferenser eller insamla forskningsmaterial samt personer som arbetar med historik och dokumentation för insamling av material. Understöd för materiel och externa tjänster kan beviljas akademiska forskare samt personer eller organisationer för historik och dokumentation. En koppling till det svenska i Finland måste finnas i forskningen eller i undersökningen för att kunna ansöka om resor, materiel och externa tjänster.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Understöd för konferenser och seminarier
Understöd ges för arrangerandet av vetenskapliga konferenser och seminarier som har en koppling till det svenska i Finland.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Understöd för vetenskapliga tidskrifter
Medel kan ges för vetenskapliga tidskrifter utgivna på svenska språket i Finland eller Sverige eller för tvåspråkiga tidskrifter (svenska och finska) i Finland.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Understöd för tryckningsbidrag
Bidrag ges för utgivning av vetenskapliga och populärvetenskapliga verk skrivna på svenska samt för skönlitterära och biografiska verk skrivna på svenska färdiga att ges ut i tryckt eller digital form.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Stipendier och understöd för musik och bildkonst
Stipendier och understöd kan sökas för: 1) publicering av verk om Fredrik Pacius och omfattande framföranden av Pacius verk och annan verksamhet i Pacius anda till personer eller organisationer. 2) tonsättningskonst som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk. 3) bildkonst, måleri, skulptur och grafik som i Finland utövas av finländska medborgare med svenskt bildningsspråk.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Svenska språkets fortbestånd
Understöd beviljas för att främja det svenska språkets fortbestånd i Finland till institutioner eller projekt som stöder det svenska språket bland tvåspråkiga och som ökar förståelsen för finlandssvenska strävanden i vårt samhälle.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Arbetsstipendium för doktorander
Du kan ansöka om forskarstipendium om du har avlagt magisterexamen och fortsätter dina studier med sikte på licentiat- eller doktorsexamen.
01.09 - 30.09.2019
2019 September Arbetsstipendium för forskning på doktorsnivå
Enskilda forskare kan ansöka om stipendium eller understöd. Du kan ansöka om personligt forskarstipendium om du har avlagt doktorsexamen och fortsätter din forskning.
01.09 - 30.09.2019