Välkommen!

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har tagit i bruk ett nytt stipendiehanteringssystem i augusti 2018. Gamla lösenord fungerar inte. Om du ännu inte har nollställt ditt lösenord, gör det här. Om du har tekniska problem kan du kontakta SLS per e-post på adressen forskning@sls.fi.
Alla
Individuell
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2019 Mars Forskningsprojekt omgång I
Medel för forskningsprojekt kan sökas av projektledare eller av enskilda forskare. Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga och de ska basera sig på renodlad vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap. Medel kan sökas för 1–4 åriga projekt och summan kan uppgå till högst 600 000 euro. Projekten skall anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: historia, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, svenska språket och traditionsvetenskaper.
01.03 - 29.03.2019