Välkommen!

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har tagit i bruk ett nytt stipendiehanteringssystem i augusti 2018. Gamla lösenord fungerar inte. Om du ännu inte har nollställt ditt lösenord, gör det här. Om du har tekniska problem kan du kontakta SLS per e-post på adressen forskning@sls.fi.
Alla
Individuell
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2018 Delegationen för den svenska litteraturens främjande
Understöd kan sökas för tryckning av svenskspråkig skön- och facklitteratur samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Utgivningen ska ske i Finland. Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Stöd kan också sökas för böcker som utges på eget förlag.
01.10 - 31.10.2018
Februari 2019 Stipendium ur Holger Frykenstedts stipendiefond
Stipendier kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.
01.02 - 28.02.2019
Mars 2019 Forskningsprojekt omgång I
Medel för forskningsprojekt kan sökas av projektledare eller av enskilda forskare. Projekten kan vara inomdisciplinära eller mångvetenskapliga och de ska basera sig på renodlad vetenskaplig forskning med syftet att skapa ny kunskap.
01.03 - 29.03.2019