Välkommen / Welcome

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant innan du fyller i din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Welcome to the SLS application system

If you are applying for grants from SLS for the first time, you will need to register here.

In the field where we ask for the register number of the institution/university, you can write "complement" if you are from a non-finnish university/institution.

Alla ansökningstyper

All application forms

För privatpersoner

Private persons

För organisationer

Organizations

Alla ansökningstyper

All application forms

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2023 Stipendium för arbetsrum på SLS
SLS har en löpande ansökan för arbetsrum i SLS hus på Riddaregatan 5. Det betyder att du kan lämna in ansökan när som helst. Ansökan behandlas då ett arbetsrum eller en skrivbordsplats i ett delat rum blir ledig. Observera att det kan dröja innan ett rum eller en plats finns till förfogande. Arbetsrum kan sökas för högst tre år. Följande personer kan ansöka om arbetsrum:
1) Forskare vars forskning berör det svenska i Finland inom etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, musikvetenskap, pedagogik, samhällsvetenskaper och svenska språket.
2) Forskare i ekonomi, journalistik, miljövård, teknologi samt teologi som är verksamma i Finland.
3) Skönlitterära författare, bildkonstnärer, tonsättare, musiker och övriga kulturaktörer vars arbete tangerar det svenska i Finland.
4) Opinionsbildare vars arbete berör det svenska i Finland.
Se närmare anvisningar.
15.02 - 31.12.2023
2023 Maj Forskningsprojekt steg 2
Ansökningar lämnas in av de forskningsprojekt som gått vidare till steg 2. Projektledaren ansöker i organisationens namn (universitet, högskola, forskningsinstitut).
08.05 - 16.06.2023