Välkommen!

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har tagit i bruk ett nytt stipendiehanteringssystem i augusti 2018. Gamla lösenord fungerar inte. Om du ännu inte har nollställt ditt lösenord, gör det här. Om du har tekniska problem kan du kontakta SLS per e-post på adressen forskning@sls.fi.
Alla
Individuell
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2019 Oktober Delegationen för den svenska litteraturens främjande
Understöd kan sökas för tryckning av svenskspråkig skön- och facklitteratur samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Utgivningen ska ske i Finland. Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Stöd kan också sökas för böcker som utges på eget förlag.
01.10 - 31.10.2019
Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap februari 2020
Stipendium för deltagande i Nordiskt Forum, Drakamöllan, Sverige för
- längre hunna forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper verksamma i Finland
- opinionsbildare (författare, journalister, konstnärer, samhällspåverkare etc.) verksamma i Finland
01.10 - 29.10.2019