Välkommen / Welcome

Välkommen till SLS sidor för sökande och mottagare av stöd

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar om stöd, samt rekvirera och rapportera för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om de stipendier och understöd som nu kan sökas. Läs anvisningarna noggrant innan du fyller i din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.


Welcome to the SLS application system

If you are applying for grants from SLS for the first time, you will need to register here.

In the field where we ask for the register number of the institution/university, you can write "komplettera" if you are from a non-finnish university/institution.


Alla ansökningstyper

All application forms

För privatpersoner

Private persons

För organisationer

Organizations

Alla ansökningstyper

All application forms

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2021 Oktober Delegationen för den svenska litteraturens främjande
Understöd kan sökas för tryckning av svenskspråkig skön- och facklitteratur samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Utgivningen ska ske i Finland. Stöd kan sökas av förlag, föreningar och organisationer som ger ut litteratur i Finland. Stöd kan också sökas för böcker som ges på eget förlag (egenutgivning).
01.10 - 01.11.2021
2021 Oktober Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap
Stipendium för deltagande i Nordiskt Forum, Drakamöllan, Sverige för
- längre hunna forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper verksamma i Finland
- opinionsbildare (författare, journalister, konstnärer, samhällspåverkare etc.) verksamma i Finland
01.10 - 01.11.2021